STORE TYPE
COUNTRY
PROVINCE
(FOUND 180 STORES)
ธ.ขวัญนคร
158/13-14 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
Tel. 054-771477, Fax. 054-751200
ธงชัยโฮม 2007 (ชุมแพ)
139 หมู่ที่ 7 ถ.มะลิวรรณ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
Tel. 043-386788, Fax. 043-386077
ธีรภัทร์เฟอร์นิเจอร์
70/72 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
Tel. 034-397753, Fax. 034-397752
น่ำฮั้วเฟอร์นิเจอร์
91/4 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
Tel. 036-231605-6, Fax. 036-231606
นิยมภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
98/1,98/27 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Tel. 038-860061-2, Fax. 038-864537
นิว เอส.เค.เฟอร์นิเจอร์
เลขที่ 236,238 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
Tel. 02-5671607
นีโอ เฮาส์
32/46 หมู่ 5 ถ. ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
Tel. 02-9619131-3
บริษัท คลอง 7 เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
6/18 หมู่ 2 ถนนลำลูกกา-ธัญญบุรี6/18 หมู่ 2 ถนนลำลูกกา-ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12150
Tel. 02-1573297-8
บริษัท เดอะเบลล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
45/11 หมู่ 10 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
Fax. 081-5356400
บริษัท เต็งหนึ่งดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด
90 ม.6 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต. กระสัง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
Tel. 044-161929 , มือถือ 091-834-8972
  ... 5...